برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

در محل سالن جلسات فرمانداری مروست با حضور فرماندار ، معاون فرماندار ، بخشدار مرکزی و مسئولین مربوطه جلسه شورای ترافیک مروست حول محوریت اصلاح ورودی های شهر مروست برگزار گردید.