برگزاری جلسه ستاد پیشگیری مقابله با کرونا شهرستان مروست در سال جدید

جلسه ستاد پیشگیری مقابله با کرونا شهرستان مروست در سال جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست به نقل از مرکز بهداشت شهرستان طی برگزاری جلسه ستادمقابله با کرونا شهرستان به ریاست دانشورفرماندار محترم (رئیس ستاد کرونا شهرستان )، دکتر کارگریان(رئیس مرکز بهداشت )،قانع رییس شورای شهرستان تمامی رؤسای ادارات در رابطه با پیگیری وضعیت بیماری کرونا و برنامه ریزی جهت کنترل بیماری در سطح شهرستان انجام گرفته و ازجمله مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:
 برنامه ریزی جهت راه اندازی تیم های سیار واکسیناسیون مدارس و مساجد  و معدن و ادارات و ...جهت ارتقا پوشش واکسیناسیون دوز سوم افراد بالای ۱۸ سال و دوز اول و دوم کودکان 11-5 ساله و تاکید بر لزوم همکاری همشهریان عزیز جهت عملیاتی شدن مصوبه مذکور
تاکید بر افزایش عملکرد تیم های نظارتی جهت ارتقا سطح رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مدارس،اصناف و مراکز تجمعی و...و کاهش عادی نگاری در منطقه
هشدار در رابطه با شیوع بیماری سرخک و سرخچه درسطح شهرستان
 و لزوم تکمیل واکسیناسیون اتباع سطح شهرستان و انجام واکسیناسیون روتین نوزادان
از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.