با ریاست معاون فرماندار برگزار شد؛

اولین جلسه شورای ترافیک شهرستان مروست در سال 1402 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ، اولین جلسه شورای ترافیک شهرستان در سال ۱۴۰۲ به ریاست توانگر معاونت فرمانداری ، بخشدار مرکزی ، شهردار و با حضور اعضای شورا با دستور مباحث ترافیکی برگزار شد. در این جلسه مصوبات سال گذشته بررسی و بر اجرای موارد باقی مانده تاکید شد.

بنا به این گزارش دبیر شورای ترافیک توانگر معاون فرماندارگفت : دستگاههای متولی بویژه شهرداری و اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای می بایست باهمکاری وهماهنگی سایر دستگاهها اهتمام جدی در راستای حل مسائل ومشکلات ترافیکی شهرستان داشته باشند.
شهردار مروست جهت رفع ترافیک مدرسه هاجر بیان کرد : با هماهنگی های صورت گرفته با توجه به خروجی های مدرسه مشکل ترافیکی مدرسه هاجر رفع گردید،
وی ادامه داد : مرمت ورودی های شمالی و جنوبی شهرستان و همچنین مرمت خیابان شهید بهشتی در دستور کار قرار دارد.
 
بخشدار مرکزی در خصوص مسائل و مشکلات ترافیکی روستاها اظهار داشت : بحث خط کشی جاده روستای مبارکه و همچنین روشنایی جاده روستای قاسم آباد و نصب دوربین ترافیکی در ورودی روستای ترکان و هرابرجان در دست اقدام می باشد.