با حضور مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای یزد برگزار شد

 مسائل و مشکلات جاده ای، زیرساخت ها همچنین جاده های درون و برون شهری شهرستان مروست با حضور فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.