بازدید فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ جواد دانشور مروستی فرماندار ،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه از اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بازدید وهمچنین  درخصوص مسائل و مشکلات مربوطه این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.