بازدید فرماندار مروست از مخزن 5000متر مکعبی آب شرب شهری مروست

فرماندار مروست به اتفاق قائم مقام آب و فاضلاب استان یزد ،رئیس شورای شهرستان ،مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان از مخزن 5000متر مکعبی آب شرب شهری مروست بازدید و...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروسنت ، بازدید فرماندار به اتفاق قائم مقام آب و فاضلاب استان یزد ،رئیس شورای شهرستان ،مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان از مخزن 5000متر مکعبی آب شرب شهری مروست 
قابل ذکر می باشد ، این پروژه در کمتر یک سال شروع و تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود.