بازدید فرماندار،فرمانده ناحیه مقاومت،فرمانده نیروی انتظامی و بخشدار ایثار از شعب های اخذ رأی بخش ایثار

بازدید فرماندار،فرمانده ناحیه مقاومت،فرمانده نیروی انتظامی و بخشدار ایثار از شعب های اخذ رأی بخش ایثار

بازدید فرماندار،فرمانده ناحیه مقاومت،فرمانده نیروی انتظامی و بخشدار ایثار از شعب های اخذ رأی بخش ایثار

بازدید فرماندار،فرمانده  ناحیه مقاومت،فرمانده  نیروی انتظامی و بخشدار ایثار از شعب های اخذ رأی بخش ایثار 

شعبه آموزشگاه حضرت خدیجه(ص) کرخنگان ، مسجد ابوالفضل کرخنگان،مسجد امام حسین کرخنگان،دبستان میرزای شیرازی چنارناز و آموزشگاه  حضرت ابوالفضل(ع) توتک

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مروست