بازدید سرزده فرماندار مروست از هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش عفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

دانشور فرماندار شهرستان مروست به صورت سر زده از هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش عفت بازدید کرد و مسائل و مشکلات این هنرستان را مورد بررسی قرار داد.