بازدید سرزده فرماندار از راهداری شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست ، فرماندار شهرستان مروست به صورت سرزده از راهدارخانه مروست بازدید و...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ دانشور فرماندار مروست به صورت سرزده از راهدارخانه مروست بازدید و از همکاری این اداره در هنگام وقوع بحران تقدیر و تشکر نمود.
دانشور  فرماندار مروست از پیگیری استقرار و مستقل شدن این اداره در شهرستان خبر داد.