انتشار اخبار افتتاحیه  پروژه‌های عمرانی هفته دولت شهرستان مروست در  خبرگزاری تابناک یزد