با حضور معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در شهرستان مروست انجام شد

افتتاح زمین چمن مصنوعی آموزشگاه خدیجه کرخنگان بخش ایثار مروست

افتتاح زمین چمن مصنوعی آموزشگاه خدیجه کرخنگان بخش ایثار مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست : با حضور ستاری فرد معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ،رحیمی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و هیئت همراه در معیت مهندس دانشور فرماندار و بخشدار ایثار و مسئولین شهرستانی و بخش ایثار زمین چمن مصنوعی آموزشگاه خدیجه  روستای کرخنگان بخش ایثار شهرستان مروست افتتاح شد