گشت تنظیم بازار با حضور فرماندار مروست

بازرسی کارگروه مشترک تنظیم بازار شهرستان  به همراه فرماندار مروست از اصناف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست:

دانشور فرماندار مروست بهمراه تیم بازرسی گشت تنظیم بازار و بهداشت از وضعیت اصناف مختلف شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت .
در این بازدید تیم بازرسی تنظیم بازار و بهداشت  شهرستان به منظور نظارت بر قیمت کالاها و کنترل بازار و موارد بهداشتی از تعدادی  صنوف شهر مروست نیز بازدید و بازرسی نمودند .
دانشور هم چنین به متولیان این امر گفت : به صورت مداوم هرهفته دو روز گشت  از تمامی صنوف شهرستان در شهرمروست  و حتی در روستاها بازدید و به تخلفات رسیدگی خواهد شد .