پاسخگویی مستقیم و حضوری مدیرکل امور مالیاتی استان به اتفاق فرماندار به اقشار مختلف مردم شهرستان