سومین سالگرد سردار سلیمانی در تکیه سادات مروست برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

با حضور معاون فرمانداری شهرستان و اقشار مختلف مردم در محل تکیه سادات مروست مراسم سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

Download فیلم