سفر یک روزه فرماندار مروست به بخش ایثار

 

در این سفر یک روزه فرماندار مروست به بخش ایثار صورت گرفت.

-بازدید پروژه های عمرانی چنارناز با حضور فرماندار:

بازدید دانشورفرماندار شهرستان مروست ،توانگر معاون فرماندار،یزدانی بخشدارایثار از  پروژه در حال ساخت ساختمان فرهنگی روستای چنارناز

 

-بازدید میدانی فرماندار از نقاط حادثه خیز چنارناز:

بازدید دانشور فرماندار مروست به همراه جمعی از مسئولین شهرستانی
از نقاط حادثه‌خیز پل بهارخیز و رودخانه فصلی روستای چنارناز

 

 -بازدید های میدانی فرماندار در کرخنگان:

بازدید میدانی  دانشور فرماندار به همراه توانگرمعاون فرماندار،یزدانی بخشدارایثار و نیکروش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از مسیر رودخانه اصلی کرخنگان ،ساختمان آبفا ، دهیاری ، مرکز جهاد کشاورزی و زمین چمن مصنوعی این روستا
 

-بازدید سر زده فرماندار از مرکز بهداشتی درمانی در کرخنگان:

بازدید سرزده مهندس دانشور فرماندار از مرکز بهداشتی درمانی روستای کرخنگان و پیگیری مسائل و مشکلات آن مجموعه