جلسه مشاور مدیرکل اداره آموزش و پرورش با فرماندار شهرستان مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

نجات حسینیان مشاور مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان به همراه نجفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست با دانشور فرماندار شهرستان مروست در رابطه با مسائل آموزش و پرورش شهرستان ، دیدار و گفتگو کردند.