به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری یزد جلسه بررسی زیر ساخت های پهنه صنعتی شهرستان مروست برگزار شد

جلسه بررسی زیرساخت های پهنه صنعتی شهرستان مروست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست: جلسه بررسی زیرساخت های پهنه صنعتی شهرستان مروست به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری یزد و با حضور فرماندار، امام جمعه، معاون فرماندار و شورای شهر در محل استانداری برگزار شد. 
در ادامه این نشست بررسی زیرساخت های پهنه صنعتی شهرستان مروست در زمینه صنایع بزرگ، متوسط و کوچک مورد بحث قرار گرفت.