به ریاست فرماندار شهرستان مروست در محل دفتر معدن اسمالون برگزار شد

 با حضور فرماندار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مروست در محل دفتر معدن اسمالون نشستی با مدیر عامل معدن حول محوریت شهرک آهن شهر ، روند اجرای ساخت بیمارستان و نیز زیر ساخت های صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به عمل آمد.