به ریاست فرماندار ، جلسه شورای شهرستان برگزار گردید

جلسه شورای شهرستان با حضور دانشور فرماندار ، توانگر معاون فرماندار ، بخشداران مرکزی و ایثار ، اعضای شورای شهرستان و شهردار در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.