برگزاری مانور ایمنی و زلزله در مدارس شهرستان مروست همزمان با سراسر کشور

با حضور دانشور فرماندار مروست صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

مانور زلزله با حضور دانشور فرماندار، فلاحتی بخشدارمرکزی ، قانع رئیس شورا و مسئولین اداره آموزش و پرورش در مدرسه شهید دستغیب مروست برگزار گردیید.

 دانشور مروستی اظهار داشت: آموزش و آمادگی در برابر حوادث طبیعی باید به صورت مستمر وجود داشته باشد تا افراد در هنگام بروز حادثه ابتکار عمل را در دست داشته باشند.
وی ادامه داد: مانور زلزله باعث کاهش تلفات در هنگام وقوع زلزله می باشد.
 فرماندار گفت: آموزش می تواند آسیب های ناشی از این حوادث را کم کند.
  رئیس ستاد بحران شهرستان مروست خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مانور ارتقای آمادگی در مقابله با حوادث است.

 وی اضافه کرد: از سوی دیگر دانش‌آموزان نیز باید مانند سفیران ایمنی عمل کرده و آموزش‌هایی که در مدرسه برای مقابله با حوادث و بلایا فراگرفته‌اند را به اعضای خانواده و جامعه انتقال دهند.

مانور زلزله مجموعه ای از راهکار هایی است که باید قبل از وقوع زلزله و برای افزایش سطح آگاهی و آموزش مهارت های عملی انجام شود.می توان گفت که این مانور شبیه سازی شرایط پر خطر و بحرانی برای دانش آموزان است تا با قرار گرفتن در این وضعیت شبیه سازی شده تمرین ها و برنامه هایی را انجام دهند تا بتوانند در شرایط حقیقی با زلزله و حوادثی از این دست مقابله کنند.