بازدید فرماندار مروست از پست برق شهرستان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

دانشور فرماندار مروست ، از پست برق شهرستان بازدید و به  مسائل و موضوعات مربوطه  این مجموعه پرداخت.