حضور دانشور فرماندار شهرستان مروست در برنامه زنده تلویزیونی زندگی سلام شبکه یزد