یادواره شهید احمد فلاحتی در محل آموزشگاه دوره اول شهید فلاحتی برگزار شد

یادمان شهید احمد فلاحتی با حضور فرماندار در محل آموزشگاه دوره اول شهید فلاحتی برگزار شد.