قول فرماندار به دانش آموزان خوابگاه دکتر عمرانی عملی شد

در تاریخ 23 آبان ماه دانشور فرماندار مروست به صورت سر زده در تنها خوابگاه مرکزی شهرستان ،خوابگاه دکتر عمرانی ترکان،هرابراجان حضور یافت و  در جمع دانش آموزان در خصوص مسائل و موضوعات مختلف آنان بحث و موارد مهم مورد بررسی قرار گرفت و لازم به ذکر است که فرماندار مروست در این بازدید قول مساعد خرید یک پکیج آموزشی ویژه دانش آموزان کنکوری این خوابگاه را داد.

و اما در تاریخ 13 آذر قول فرماندار به دانش آموزان خوابگاه دکتر عمرانی عملی شد.

دانشور فرماندار مروست به همراه نجفی مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان در خوابگاه دکتر عمرانی حاضر شده و پکیج کمک آموزشی ویژه دوازدهمی های این خوابگاه را به دانش آموزان تقدیم کردند.