دیدار معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان با فرماندار مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان با فرماندارمروست در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با پرورشی و نیز صحبت برای رایزنی ساخت اردوگاه دانش آموزی در شهرستان دیدار و گفتگو کرد.