در سفر یک روزه رئیس اداره امور عشایر استان به شهرستان مروست صورت گرفت ؛

نشست شوراو دهیار روستای توتک با رئیس اداره امور عشایر استان و فرماندار مروست