به ریاست توانگر معاون فرماندار جلسه بررسی بازار گوشت شهرستان صورت گرفت.

جلسه تنظیم بازار شهرستان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

به ریاست توانگر معاون فرماندار و با حضور نماینده شهرداری و جهاد کشاورزی و همچنین اصناف شهرستان به همراه صنف قصابی ها در محل سالن جلسات فرمانداری مروست ، جلسه تنظیم بازار با دستور جلسه «بررسی وضعیت بازار گوشت شهرستان» برگزار گردید.