با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد صورت گرفت 


 پور سلمان مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد و هیئت همراه و به اتفاق دانشور فرماندار مروست با حضور در مجموعه ورزشی شهید گنجی مروست از پروژه در حال ساخت استخر شنا در این مجموعه بازدید و مسائل و موضوعات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته شد.

در ادامه نیز جواد دانشور مروستی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین؛  به ظرفیت بالای ورزشی و استعداد جوانان و نوجوانان شهرستان مروست در عرصه های مختلف اشاره و بر لزوم بهره گیری مناسب متولیان امر ورزش از ظرفیت های موجود تاکید نمود.