با حضور فرماندار مروست صورت گرفت؛

برگزاری جلسه بررسی نهایی مسائل مربوط به اراضی موقوفه شهرستان مروست به ریاست فرماندار مروست