بازدید فرماندار مروست از پروژه مخزن 5000 متر مکعبی آب شهرستان به مناسبت هفته پدافند

بازدید فرماندار مروست از پروژه مخزن 5000 متر مکعبی آب شهرستان

بازدید فرماندار و معاون فرمانداری مروست به اتفاق مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان به مناسبت هفته پدافند از پروژه مخزن 5000 متر مکعبی آب شهرستان و بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با این پروژه