ادامه بدهید
2023 04 25

بازدید فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از اداره میراث فرهنگی،گردشگری و...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ جواد دانشور مروستی فرماندار ،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه از اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بازدید وهمچنین...

276
2023 04 25

بازدید سرزده فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس از بانک ملت (شعبه مروست)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ جواد دانشور مروستی فرماندار ،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه از بانک ملت شعبه مروست بازدید و درخصوص مسائل و موضوعات مربوطه از جمله...

285
2023 04 25

بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق معاون فرماندار و بخشدار مرکزی از...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق توانگر معاون فرمانداری ،فلاحتی بخشدار مرکزی و جمعی دیگر از مسئولین از محل شورای حل اختلاف شهرستان بازدید و با...

288
2023 04 25

بازدید فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از اداره میراث فرهنگی،گردشگری و...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ جواد دانشور مروستی فرماندار ،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه از اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بازدید وهمچنین...

276
2023 04 25

بازدید سرزده فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس از بانک ملت (شعبه مروست)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛ جواد دانشور مروستی فرماندار ،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق هیئت همراه از بانک ملت شعبه مروست بازدید و درخصوص مسائل و موضوعات مربوطه از جمله...

285
2023 04 25

بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق معاون فرماندار و بخشدار مرکزی از...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ؛صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق توانگر معاون فرمانداری ،فلاحتی بخشدار مرکزی و جمعی دیگر از مسئولین از محل شورای حل اختلاف شهرستان بازدید و با...

288

پیام ها

اطلاعیه ها

مروست؛ شهر دارالکلات
نام مروست در متون تاریخی به دلیل وجود قلعه‌های فراوان و وجود آثار تاریخی بسیار زیاد که نشان از وسعت و آبادانی آن در گذشته بوده‌است به نام «دارالکلات» معروف بوده‌است به طوری‌که در دور تا دور مروست بیش از ۱۸ قلعه هنوز پابرجا باقی مانده‌است

میز خدمت استانداری

.